DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การผสมภายในดอกเดียวกัน
ภาษาอังกฤษ : self-fertilization
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

การผสมของเซลล์สืบพันธุ์ในต้นหรือตัวเดียวกัน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การพยากรณ์อากาศ
การระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์
การละลาย
การสลายพันธะ
การสำรวจความคิดเห็นหรือโพล
การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
การอนุรักษ์น้ำ
การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ
การเพาะปลูกแบบขั้นบันได
การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส
กาแลกโทส
ขยะทั่วไป
ข้อมูลสถิติ
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี)
ความคิดยืดหยุ่น
ความถี่ธรรมชาติ
ความเครียด
คอมมิวเทเตอร์, ตัวทำสลับที่
คุณภาพวิเคราะห์
จำนวนนับ
ช่วง(ของจำนวนจริง)
ซี่โครง
ดุล
ตัวแปรต้น
ทราย
นิวคลีไอ
บารอมิเตอร์
ปริซึมสามเหลี่ยม
ผู้ส่ง
พายุทอร์เนโด