DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การวิเคราะห์
ภาษาอังกฤษ : analysis
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

วิธีการพิสูจน์หรือหาองค์ประกอบหรือหาปริมาณของสาร� มีอยู่ 2 แบบ คือ คุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การสลายตัว
การสังเกต
การสำรวจความคิดเห็นหรือโพล
การสื่อสารข้อมูล
การหมุนเวียนของเลือด
การออกแบบ(ทางเทคโนโลยี)
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การเพิ่มประชากร
การแทรกสอด
การ์ดแสดงผล
ขดลวดเหนี่ยวนำ
ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน
ครัสโตสไลเคน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ความดันไอ
ความร้อนแฝงของการกลั่นตัว
ความเร่งเชิงมุม
คันดินธรรมชาติ
ค่าเฉลี่ย
จุดยอดประชิด
ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
ดาวเคราะห์น้อย
ตัวทำกระแสตรง
ต่อมหมวกไตส่วนใน
ทัศนศาสตร์
น้ำดี
ปฏิกิริยาฟิวชัน
ปีอธิกสุรทิน
พลังงานพันธะ
พืชดอก