DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การสื่อด้วยเสียง
ภาษาอังกฤษ : sound signal
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

พฤติกรรมทางสังคมของสัตว์โดยใช้เสียงเป็นสื่อ เพื่อให้สัตว์ตัวอื่นเข้าใจความหมายตามที่ตนต้องการ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
การสูดลมหายใจ
การหายใจ
การออกแบบ(ทางเทคโนโลยี)
การเคลื่อนที่แบบพีริออดิก
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น
การแปรผันตรง
กาแลกโทส
ขน, ขนสัตว์
ขั้วไฟฟ้าอ้างอิง
คนที่มีรูปร่างใหญ่มากกว่าปกติ
คลื่นพาหะ
ความดันบรรยากาศ
ความยาวคลื่น
ความเที่ยง
คอร์ปัสแอลบิแคนส์
คู่แปด
จำนวนเชิงซ้อน
ช่วงครึ่งเปิด
ซีโอดี
ดีเทอร์มิแนนต์
ตัวเล็งภาพ
ทรงสี่หน้า
นักบินอวกาศ
บรอดแบนด์โมเด็ม
ประพจน์
ผังงาน
พันธะเคมี
ฟังก์ชันจาก A ไป B