DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ภาษาอังกฤษ : immunization
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

กระบวนการที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งต่อโรคอย่างหนึ่ง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การสะท้อนกลับหมด
การสังเคราะห์ทางเคมี
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
การหาปริพันธ์
การอาบรังสี
การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเติบโต
การเรืองแสง
การแบ่งเซลล์
กาแลกโทส
ขนนก
ข้อความสมมูล
ครีบอก
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความต่างศักย์
ความร้อนแฝงของการแข็งตัว
ความแข็ง
คาบ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย
ซิงค์เบลนด์
ดาวเทียมสื่อสาร
ตัวนำความร้อน
ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ทีซีพี/ไอพี
น้ำบาดาล
ปฏิกิริยาลูกโซ่
ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
พืชเศรษฐกิจ