DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การสั่นพ้อง, เรโซแนนซ์
ภาษาอังกฤษ : resonance
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

ปรากฎการณ์เมื่อระบบถูกทำให้สั่นด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของระบบเองแล้ว การสั่นนั้นจะสั่นได้รุนแรงหรือมีช่วงกว้างของการสั่นกว้างมากที่สุด

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง
การสื่อด้วยท่าทาง
การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
การหักเห
การออกแบบ(ทางเทคโนโลยี)
การเคลื่อนที่แบบหมุน
การเปล่งแสง
การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต
การให้เหตุผลแบบอุปนัย
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ขอบบน
ข้อเหวี่ยง
คลีเวจ
ความคิดละเอียดลออ
ความถี่ธรรมชาติ
ความเข้มข้น
คอมพาเนียนเซลล์
คิวทิน
จาวาแอพเพล็ท
ชอล์ก
ซีฟทิวบ์
ดินสอพอง
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
ถุงอัณฑะ
ท่อรับของเหลว
น้ำมันเบนซิน
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
ผลต่างระหว่างเซต
พหุนาม (ที่มีตัวแปรเดียว)
ฟลิปเปอร์