DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การวาวแสง
ภาษาอังกฤษ : fluorescence
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

การเกิดแสงของสารบางชนิดโดยไม่อาศัยความร้อน แต่อาศัยพลังงานรูปอื่น เช่น รังสีเอกซ์ รังสีอัลตราไวโอเลต เป็นต้น �สารจะหยุดการเปล่งแสงทันทีเมื่อหยุดการให้พลังงาน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การสะสมตัวของตะกอน, การสะสมทับถม
การสำรวจ
การสื่อด้วยเสียง
การหมุนควง
การอยู่รอดของผู้เหมาะสม
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การเพาะปลูกแบบขั้นบันได
การแตกหน่อ, การแตกตา
การ์ดแลน
ขดลวดปฐมภูมิ
ขั้วไฟฟ้าอ้างอิง
ครัสเตเชียน
คลื่นเหนือเสียง
ความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว
ความร้อนแฝง
ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
คะแนนมาตรฐาน
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
จุดยอดคู่
ซับสปีชีส์
ดาวเคราะห์
ตัวต้านทาน
ต่อมหมวกไตส่วนนอก
ทัลก์
น้ำกระด้างถาวร
ปฏิกิริยาฟิชชัน
ปีกมดลูก, ท่อนำไข่
พลังงานนิวเคลียร์
พีเอช