DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กลีบเลี้ยง, กลีบนอก
ภาษาอังกฤษ : sepal
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

กลีบชั้นนอกสุดของดอกไม้ �มักมีสีเขียว ทำหน้าที่ป้องกันโครงสร้างอื่น ๆ ของดอกในขณะที่ยังอ่อนอยู่

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กลุ่ม
กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน
กล้องจุลทรรศน์
กล้ามเนื้อยึดกระดูก
กอลจิคอมเพล็กซ์
การกระจายที่เบ้ทางซ้าย
การกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน
การชนแบบไม่ยืดหยุ่น
การถ่ายเรณู
การปลูกพืชหมุนเวียน
การลำเลียงแบบใช้พลังงาน
การสื่อด้วยท่าทาง
การออกแบบ(ทางเทคโนโลยี)
การเผาไหม้
การแพร่
ขดลวดทุติยภูมิ
ข้อมูลอนุกรมเวลา
คลื่นดิน
ความดันเลือดต่ำ
ความละเอียดของภาพ
คอมพาเนียนเซลล์
คูลอมบ์
จีนัส, สกุล
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ดาวเคราะห์น้อย
ตัวประกอบ
ถุงลม (ของนก)
ธรณีสัณฐาน
บรอดแบนด์โมเด็ม
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์