อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป">
DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กลไกของปฏิกิริยา
ภาษาอังกฤษ : mechanism of a reaction
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

วิธีการแสดงว่าปฏิกิริยาเคมีหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร� ซึ่งอาจอธิบายได้โดยใช้สมการเคมีหลาย ๆ สมการ เช่น ปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจน(H) กับโบรมีน(Br) เกิดเป็นไฮโดรเจนโบรไมด์(HBr) อาจอธิบายกลไกของปฏิกิริยาโดยใช้สมการเคมีต่ง ๆ ดังนี้

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)