DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กะรัต
ภาษาอังกฤษ : karat
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

1. หน่วยสำหรับวัดน้ำหนักของเพชรพลอย 1 กะรัตมีค่าเท่ากับ 1/5 กรัม

2. หน่วยสำหรับวัดความบริสุทธิ์ของทอง� ทองบริสุทธิ์เป็นทอง 24 กะรัต ทอง 18 กะรัตมีเนื้อทอง 75%

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กาบใบ
การกระจายที่เบ้ทางขวา
การกร่อนของดิน, การพังทลายของดิน
การกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน
การค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล
การดูดกลืน
การทดลอง
การปลูกพืชคลุมดิน
การรีไซเคิลตติยภูมิ
การสั่นพ้อง, เรโซแนนซ์
การหมุนเวียนของเลือด
การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ
การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น
การไทเทรต
ขนาดของเวกเตอร์
ข้อเท็จจริง
คลื่นตามยาว
ความดันเลือดต่ำ
ความร้อนแฝงของการแข็งตัว
ความแรงของกรด
คิวมูลัส
จำนวนนับ
ช่วงเปิด
ดรรชนีหักเห
ตัวกรอง
ต่อมลูกหมาก
ทัศนศาสตร์
น้ำปัสสาวะ
ปฏิกิริยาเนื้อผสม
ผลคูณคาร์ทีเซียน