DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การกัดเซาะชายฝั่ง
ภาษาอังกฤษ : coastal erosion
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

การสึกกร่อนของหินหรือดินตามชายฝั่งทะเลเนื่องจากน้ำ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การคมนาคม,การสื่อสาร
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
การชนกัน, การชน
การดูดกลืน
การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร
การทำสารให้บริสุทธิ์
การผสมภายในดอกเดียวกัน
การลำเลียงแบบใช้พลังงาน
การสำรวจความคิดเห็นหรือโพล
การหล่อแบบ
การเคลื่อนที่แบบพีริออดิก
การเลี้ยวเบน
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
ก๊าซธรรมชาติ
ข้อความสมมูล
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี)
ความจุ
ความปลอดภัยในการทำงาน
ความเร็วขณะหนึ่ง
คอโรนา
ค่าเฉลี่ย
จุดเดือด
ซีดีอาร์ดับบลิวไดร์ฟ
ดินร่วน
ตัวออกซิไดส์
ถ้วยยูรีกา
นักบินอวกาศ
บล็อก
ปรากฏการณ์เทอร์มออิเล็กตริก
ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร