DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การคัดเลือกของมนุษย์
ภาษาอังกฤษ : artificial selection
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

กระบวนการที่มนุษย์ผสมพันธุ์และเลี้ยงสิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะตามที่ต้องการ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล
การชนแบบยืดหยุ่น
การดึงไอออน
การถนอมอาหาร
การทดสอบที่เที่ยงตรง
การปลูกพืชคลุมดิน
การย่อยเชิงกล
การสลายพันธะ
การสื่อด้วยเสียง
การอพยพ
การเคลื่อนไหวแบบเกลียว
การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
การ์ดแลน
ขยะทั่วไป
ข้อมูลแบ่งกลุ่ม
คลื่นดลเส้นตรง
ความดันซิสโทลิก, ความดันระยะหัวใจบีบตัว
ความร้อน
ความเร่งเชิงมุม
คาร์บอกซิเพปทิเดส
จรวด
ฉนวน
ซีร์โรคิวมูรัส
ดีวีดีอาร์ดับบลิวไดร์ฟ
ตัวเล็งภาพ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
นิวคลีโอไทด์
บารอมิเตอร์แบบปรอท
ปริมาณฐาน
พจน์ (ของพหุนาม)