DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การต่อแบบอนุกรม
ภาษาอังกฤษ : series connection
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (เช่นตัวต้านทาน) หลาย ๆ อันเข้ากับวงจร โดยต่อปลายของอุปกรณ์เรียงกันไป� กระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์แต่ละอันจะมีค่าเท่ากัน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร
การทดลองที่มีการควบคุม
การทำนาหว่าน
การปลูกพืชคลุมดิน
การพยากรณ์อากาศ
การลำเลียงแบบใช้พลังงาน
การสังเคราะห์ทางเคมี
การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
การอยู่รอดของผู้เหมาะสม
การเคลื่อนไหวแบบเทอร์เกอร์
การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
การไทเทรต
ขดลวดเหนี่ยวนำ
ข้อมูล
คลอโรพลาสต์
ความคิดริเริ่ม
ความถี่สัมพัทธ์
ความเค้นอัด
คอร์ปัสแอลบิแคนส์
ค่าคงตัวสปริง
จีโนไทป์
ซอฟต์แวร์
ดาวยูเรนัส
ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
ต่อมหมวกไตส่วนนอก
ทิวบ์ฟีท
น้ำบาดาล
ปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชัน
ปูนขาว
พลาสติกเทอร์มอเซต