DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การปลูกพืชคลุมดิน
ภาษาอังกฤษ : cover cropping
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือรากแน่นเพื่อคลุมดินหรือยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญ้า เป็นต้น เป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่ง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การผสมพันธุ์ในพวก
การผุกร่อน
การระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์
การล่าเหยื่อ
การสังเกต
การสื่อด้วยท่าทาง
การหล่อแบบ
การเกี่ยวเนื่องกับเพศ
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต
การไทเทรต
ขดลวดทุติยภูมิ
ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน
ครีบสะโพก
ควอนตัม
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี)
ความหนาแน่น
ความแรงของเบส
คำอนิยาม
จำนวน
ชิปประมวลผลกราฟิก
ซีเมนส์
ดีวีดีอาร์ดับบลิวไดร์ฟ
ตัวเลข
ทรงสี่หน้า
นักวิเคราะห์ระบบ
บล็อก
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
ผู้บริโภคสัตว์
พันธุ์ป่า