DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การปลูกพืชหมุนเวียน
ภาษาอังกฤษ : crop rotation
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

การปลูกพืชต่างชนิดหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปบนพื้นที่หนึ่งเพื่อรักษาคุณภาพของดินเป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่ง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)