DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การปลูกพืชแซม
ภาษาอังกฤษ : multiple cropping
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

การปลูกพืชที่มีรากตื้นสลับกับพืชที่มีรากหยั่งลึกลงไปในดิน� เช่น การปลูกถั่วหรือสับปะรด แซมระหว่างแถวของต้นยางพารา

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การผสมพิจารณาสองลักษณะ
การพยากรณ์อากาศ
การระเหิด
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ด้วยแสง
การสื่อด้วยเสียง
การหาปริพันธ์
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
การเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อน
การแก้สมการ
การไม่เท่ากัน [อสมการ]
ขดลวดเหนี่ยวนำ
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
ครีเอทีฟคอมมอนส์
ควอร์ตไซต์
ความต้านทาน
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล
คิวทิเคิล
จำนวนคู่
ชีพจร
ซีเรียลเอทีเอ
ดีออกซีคอร์ติโคสเตอโรน
ตัวเล็งภาพ
ทรอมบิน
นัยน์ตา
บอแรกซ์
ปรากฏการณ์เทอร์มออิเล็กตริก
ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์
พัลโมนารีเวน