DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การนวดข้าว
ภาษาอังกฤษ : threshing
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

วิธีการที่ทำให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวง� อาจจะใช้แรงคน สัตว์ หรือเครื่องจักร

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การประมวลผลสารสนเทศ
การผสมข้ามต้น, การปฏิสนธิข้าม
การผุพังอยู่กับที่
การรีไซเคิลตติยภูมิ
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การสำรวจความคิดเห็นหรือโพล
การสุ่มตัวอย่าง
การอยู่รอดของผู้เหมาะสม
การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเติบโต
การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น
การแยกสลายด้วยน้ำ, ไฮโดรลิซิส
กึ่งโลหะ
ขั้วไฟฟ้า
ข้าวไร่
คลื่นเหนือเสียง
ความดันไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
ความแปรปรวน
คาร์บอน
จรวด
จูล
ซีพียูแบบแกนคู่
ดินแตกระแหง
ตัวออกซิไดส์
ถ่านหินบิทูมินัส
ธาตุกัมมันตรังสี
บรรยากาศ
ประพจน์
ผีเสื้อกลางคืน
พันธะโคเวเลนต์มีขั้ว