DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การประมวลผลสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : information processing
หมวดวิชา : คอมพิวเตอร์
ความหมาย :

การดำเนินการต่างๆกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การปลูกพืชแซม
การผสมภายในดอกเดียวกัน
การย่อยอาหาร
การละลาย
การสะท้อนกลับหมด
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การหมุนควง
การอาบรังสี
การเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์
การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
การได้เปรียบเชิงกล
ก้านใบ
ขั้วไฟฟ้าลบ
ครัสโตสไลเคน
คลื่นใต้เสียง
ความต่างศักย์หยุดยั้ง
ความวาว
ความแปรผันไม่ต่อเนื่อง
คำตอบของสมการ
จันทรุปราคา,จันทรคราส
ชัตเตอร์
ซีร์โรคิวมูรัส
ดีดีที
ตัวเรื่อง
ทรงกระบอก
นักบินอวกาศ
บลัดสเมียร์
ปรากฏการณ์
ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์
พันธุกรรม , กรรมพันธุ์