DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การคมนาคม,การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ : communication
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

การติดต่อถึงกันและกันโดยการขนส่งหรือการส่งข่าวสารด้วยยานพาหนะหรือเครื่องสื่อสารต่าง�ๆ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การคัดเลือกของมนุษย์
การฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์
การชนในหนึ่งมิติ
การตกแบบเสรี
การทดลอง
การปฏิสนธิ
การพยากรณ์อากาศ
การสกัด
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การหายใจแบบใช้ออกซิเจน
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การเลือกใช้เทคโนโลยี
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
ขน, ขนสัตว์
ข้อมูลสถิติ
คลีเวจ
ความชื้น
ความยาวพันธะ
ความเร็วเฉลี่ย
คันดินธรรมชาติ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก
จุดไกล
ซีพียูแบบแกนคู่
ดีกรี
ตัวเรื่อง
ทรงสี่หน้า
นัยน์ตา
บัลลาสต์
ปริซึม
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือไอเอสพี