DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การกร่อนของดิน, การพังทลายของดิน
ภาษาอังกฤษ : soil erosion
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ชีววิทยา
ความหมาย :

กระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้เปลือกโลกสึกกร่อนโดยที่ดินชั้นบนถูกพัดพาไปจากที่เดิมเนื่องจากกระแสลม น้ำและแรงโน้มถ่วงของโลก การทำลายป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการสึกกร่อนและพัดพาของดิน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การกลาย, มิวเทชัน
การกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน
การคัดเลือกของมนุษย์
การชนแบบยืดหยุ่น
การตกผลึก, การเกิดผลึก
การทดลองที่มีการควบคุม
การปรับตัว
การระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์
การสะสมตัวของตะกอน, การสะสมทับถม
การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
การอาบรังสี
การเปล่งแสง
การแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน
กำลังสองสมบูรณ์
ขั้วไฟฟ้า
คริปทอน
ควอร์ไทล์
ความถี่ธรรมชาติ
ความเค้นตามยาว
คอร์เดต
ค่าคงตัวโบลต์ซมันน์
จุดบอด
ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
ดาวเนปจูน
ตัวป้อน
ถุงลม (ของนก)
ธรณีภาค
น้ำเหลือง
ประพจน์
ผู้ถูกอาศัย, ตัวถูกเบียน