DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กาบใบ
ภาษาอังกฤษ : leaf sheath
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

ก้านใบที่มีลักษณะเป็นแผ่นหุ้มลำต้น� มักจะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น กล้วย อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การกระจาย
การกระเจิง
การกลาย, มิวเทชัน
การควบคุมจำนวนประชากร
การชนกัน, การชน
การตกแบบเสรี
การทดสอบที่เที่ยงตรง
การผสมพันธุ์ในพวก
การละลาย
การสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง
การหายใจ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
การ์ดแสดงผล
ขยะอันตราย
ข้าวขึ้นน้ำ
คลื่นพาหะ
ความดันไออิ่มตัว
ความสัมพันธ์
คอมพาเนียนเซลล์
คุณภาพวิเคราะห์
จำนวนเต็ม
ช่องหายใจ
ดาวพฤหัส
ตัวควบคุมอุณหภูมิ
ต่อมหมวกไตส่วนใน
ทีอาร์เอ็นเอ
น้ำมันดิบ
ปฏิกิริยาไปข้างหน้า
ผลบวกของอนุกรมอนันต์