DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์
ภาษาอังกฤษ : flexor muscle
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

กล้ามเนื้อที่ทำให้ส่วนของร่างกายงอเข้ามาได้� เช่น การงอพับข้อศอก เป็นผลมาจากการทำงานของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)