DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กวานีน
ภาษาอังกฤษ : guanine
หมวดวิชา : ชีววิทยา, เคมี
ความหมาย :

เบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ� สูตรเคมีคือ C5H5N5O มีอยู่ใน DNA และ RNA

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กอลจิแอพพาลาตัส
กาบใบ
การกระจายสัมพัทธ์
การกลาย, มิวเทชัน
การควบแน่น
การชนในหนึ่งมิติ
การถ่ายทอดอิเล็กตรอน แบบเป็นวัฏจักร
การนำความร้อน
การย่อยอาหาร
การสะสมตัวของตะกอน, การสะสมทับถม
การสุ่มตัวอย่าง
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
ขดลวดปฐมภูมิ
ข้อมูลสถิติ
คลื่นกระแทก
ความดันซิสโทลิก, ความดันระยะหัวใจบีบตัว
ความร้อนของปฏิกิริยา
ความแปรปรวน
คำตอบของสมการ
จำนวนคู่
ชื่อเรื่อง
ซูโครส
ตะกอน
ตำแหน่งเชิงมุม
ทอร์ก
น้ำกระด้างถาวร
ปฏิกิริยาลูกโซ่
ปูนขาว