DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กล้ามเนื้อหัวใจ
ภาษาอังกฤษ : cardiac muscle
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก� มีลายตอนปลายของเซลล์� มีการแตกแขนงและเชื่อมโยงติดต่อกันกับเซลล์ข้างเคียง� ทำงานนอกอำนาจจิตใจ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์
กอลจิแอพพาลาตัส
การกระจัด
การกร่อน
การขนส่ง, การพัดพา
การจับตัว
การตกไข่
การทำนาดำ
การผุกร่อน
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การสื่อสารทางเดียว
การอัด, ส่วนอัด
การเผาไหม้
การแผ่รังสี, พลังงานการแผ่รังสี
ก้านชูอับเรณู
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
คลอโรฟิลล์
ความชัน (ของเส้นตรง)
ความยาวรอบรูป, เส้นรอบรูป
ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
คาร์บอกซีฮีโมโกลบิน
จันทรุปราคา
ชิ้นงาน
ซีเอฟซี
ดูรามาเตอร์
ตารางทางเดียว
ทศนิยมไม่ซ้ำ
นิโครม
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม
ปุ๋ยผสม