DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดี่ยว
ภาษาอังกฤษ : single lens microscope
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

กล้องจุลทรรศน์ที่ประกอบด้วยเลนส์อันเดียวส่องดูวัตถุ� แต่มีกำลังขยายสูงกว่าแว่นขยายธรรมดา

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กล้องโทรทรรศน์
กล้ามเนื้อยึดเลนส์
กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์
กากน้ำตาล
การกรีดยาง
การขับถ่าย, การกำจัดของเสีย
การชนแบบไม่ยืดหยุ่น
การถ่ายทอดอิเล็กตรอน แบบเป็นวัฏจักร
การปฏิสนธิคู่
การระเหิด
การสำมะโน
การหาปริพันธ์
การเคลื่อนย้าย
การเห็นภาพติดตา
กำมะถันมอนอคลินิก
ขั้วของพันธะ,ไดโพล
คนเตี้ยแคระ
ควอร์ตไซต์
ความถี่สะสม
ความเฉื่อย, อิเนอร์เชีย
คอเคลีย
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
จุดเยือกแข็ง
ซีพียู
ดีซี
ตัวเลขฐานสิบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
นิวตัน
บีโอดี
ปัจจัยทางกายภาพ, องค์ประกอบทางกายภาพ, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ