DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : astronomical telescope
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

กล้องส่องดูวัตถุไกล ๆ เพื่อศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ เช่น ส่องดูดวงดาว ส่องดูกลุ่มดาว เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กล้ามเนื้อยึดเลนส์
กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์
กอลจิแอพพาลาตัส
การกระจาย
การกลั่นลำดับส่วน
การคัดเลือกของมนุษย์
การดล
การทดลอง
การปลูกพืชแซม
การละลาย
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
การอนุรักษ์น้ำ
การเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์
การแทรกสอด
กำลังม้า
ขั้วไฟฟ้า
ครีบอก
ความคิดยืดหยุ่น
ความนำไฟฟ้า
ความเร็วขณะหนึ่ง
คะปิลลารีแอกชัน, การซึมตามรูเล็ก
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก
จูล
ซีร์โรคิวมูรัส
ดีออกซีคอร์ติโคสเตอโรน
ตัวแปรตาม
ทริเทียม
นิวโมคอคคัส
ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ไฟฟ้า
ปิเปตต์