DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แต่ไหนแต่ไร คือ ...
แต่ไหนแต่ไร [ADV] ความหมาย คือ from time inmemorial,,,นานมาแล้ว, เป็นมานาน, แต่ครั้งไหนครั้งไร,
ตัวอย่าง :: เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไร
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)