DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เตรียมรับมือ คือ ...
เตรียมรับมือ [V] ความหมาย คือ keep up with,เตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้โดยเป็นฝ่ายรับ,,,
ตัวอย่าง :: นาโต้ระดมทหารกองหนุน เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)