DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รากศัพท์ คือ ...
รากศัพท์ [N] ความหมาย คือ root,รูปเดิมของคำที่ยังไม่ได้เติมอุปสรรคและลงปัจจัยหรือที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปไปด้วยประการอื่น,,,
ตัวอย่าง :: ”ภาษา” เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ “ภาษ” แปลว่าพูด
มีหน่วยเป็น :: คำ
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)