DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ความสำคัญ คือ ...
ความสำคัญ [N] ความหมาย คือ importance,,,จุดสำคัญ,
ตัวอย่าง :: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)