DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ความเห็นแก่ได้ คือ ...
ความเห็นแก่ได้ [N] ความหมาย คือ exploitation,การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว,,ความเห็นแก่ตัว,
ตัวอย่าง :: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)