DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ความเหลื่อมล้ำ คือ ...
ความเหลื่อมล้ำ [N] ความหมาย คือ difference,ความไม่เท่าเทียมกัน,,ความแตกต่าง,ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค
ตัวอย่าง :: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)