DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ครอบครัวเดี่ยว คือ ...
ครอบครัวเดี่ยว [N] ความหมาย คือ single family,ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก,,,ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย
ตัวอย่าง :: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)