DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อ้างคำพูด คือ ...
อ้างคำพูด [V] ความหมาย คือ quote,กล่าวถึงคำพูดที่พูดออกไป,,,
ตัวอย่าง :: แหล่งข่าวอ้างคำพูดของนายทหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)