DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ยากิน คือ ...
ยากิน [N] ความหมาย คือ oral drug,ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน,,ยาใช้ภายใน, ยารับประทาน,ยาทา
ตัวอย่าง :: ในย่านวัดโพธิ์-ท่าเตียนถือเป็นแหล่งรวมยาแผนโบราณจำพวกสมุนไพรไทย ทั้งยาน้ำ ยาเม็ด ยากินและยาทา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)