DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สาขาสำนักงาน คือ ...
สาขาสำนักงาน [N] ความหมาย คือ branch office,สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่,,สาขา, สาขาย่อย,
ตัวอย่าง :: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ
มีหน่วยเป็น :: สาขา
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)