DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ริบทรัพย์สิน คือ ...
ริบทรัพย์สิน [V] ความหมาย คือ forfeiture of property,รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย,,ยึดทรัพย์สิน,คืนทรัพย์สิน
ตัวอย่าง :: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)