DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ระหว่างชาติ คือ ...
ระหว่างชาติ [ADJ] ความหมาย คือ international,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป,,ระหว่างประเทศ,
ตัวอย่าง :: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)