DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อุดฟัน คือ ...
อุดฟัน [V] ความหมาย คือ fill teeth,ทำให้ฟันหายเป็นรู,,,
ตัวอย่าง :: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)