DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ที่ผ่านมา คือ ...
ที่ผ่านมา [ADV] ความหมาย คือ preceding,,,,
ตัวอย่าง :: นี่ถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำหมีขาวในรอบศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)