DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ทำเลทอง คือ ...
ทำเลทอง [N] ความหมาย คือ golden location,,,ทำเลดี,
ตัวอย่าง :: ร้านค้าแถวนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองไปในทันทีหลังจากมีการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)