DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  บาร์โค้ด คือ ...
บาร์โค้ด [N] ความหมาย คือ bar code,รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้,,,
ตัวอย่าง :: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น
มีหน่วยเป็น :: อัน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)