DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ถ่อมตน คือ ...
ถ่อมตน [V] ความหมาย คือ be modest,,,ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน,
ตัวอย่าง :: หลวงพ่อท่านปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย รักสันโดษ ชอบถ่อมตนและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)