DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ทำงานบ้าน คือ ...
ทำงานบ้าน [V] ความหมาย คือ do housework,,,,
ตัวอย่าง :: แม่ยังหาคนช่วยทำงานบ้านไม่ได้เลย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)