DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ถ้อยคำสำนวน คือ ...
ถ้อยคำสำนวน [N] ความหมาย คือ idiomatic wording,ถ้อยคำที่เรียบเรียงสละสลวย,,สำนวนโวหาร,
ตัวอย่าง :: หนังสือของเขาเต็มไปด้วยถ้อยคำสำนวนแบบกวี
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)