DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ถ่ายเสียง คือ ...
ถ่ายเสียง [V] ความหมาย คือ transcribe,,,ถ่ายถอดเสียง,
ตัวอย่าง :: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)