DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ขยายพันธุ์ คือ ...
ขยายพันธุ์ [V] ความหมาย คือ breed,ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น,,แพร่พันธุ์, เพาะพันธุ์,
ตัวอย่าง :: ปลานิลขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติตลอดทั้งปี
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)