DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ขยายวง คือ ...
ขยายวง [V] ความหมาย คือ expand (boundaries),แผ่วงกว้างออกไป,,ขยายขอบเขต, ขยายตัว,แคบลง
ตัวอย่าง :: กรณีปัญหาการปรับค่าทางด่วนขณะนี้ได้ขยายวงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัดแล้ว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)