DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ดุ๊กดิ๊ก คือ ...
ดุ๊กดิ๊ก [ADV] ความหมาย คือ ceaselessly,ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง,,,
ตัวอย่าง :: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)