DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ตั้งมาตรฐาน คือ ...
ตั้งมาตรฐาน [V] ความหมาย คือ set a standard,กำหนดมาตรฐาน,,,
ตัวอย่าง :: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)