DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ตีโค้ง คือ ...
ตีโค้ง [V] ความหมาย คือ turn around,,,เข้าโค้ง,
ตัวอย่าง :: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)